• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

آیا AMP فیلتر یا تحریم شد ؟

به نظر می رسد که AMP ، پروژه تحت نظر گوگل که با هدف سبک سازی حداکثری وب سایت انجام شده برای ایران یا فیلتر و یا تحریم شده است .

این متن در تاریخ

سه شنبه – ۷ اَمرداد ۱۳۹۹
نوشته شده است . هنوز هیچ خبر موثق یا منبعی در دست نیست !