• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

کبیر پانل

ضخامت های ساندویچ پنل دیواری متفاوت بوده و در عرض یک متر و طول های مختلف در بازار موجود هستند. البته نمونه های جدید ساندویچ پانل های دیواری که امروزه برای نمای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، ورق های صاف با دو طرح شیار دار و موج دار و لبه های کشویی هستند که در زمان نصب زیبایی بیشتری داشته و دیوار مستحکمی را ایجاد می کنند. ساندویچ پانل های دیواری با عرض ۱۱۶ سانتی متر که ۱۱۴ سانتی متر از آن قابل استفاده بوده و دارای طول های مختلفی باشند، برای محیط آزمایشگاه ها و اتاق های عمل مورد استفاده قرار می گیرند.
ساندویچ پانل های دیواری برای پوشش دیواره محیط های صنعتی، کانکس ها و سرد خانه ها و … قابل استفاده هستند و عرض مفید آنها ۱/۱۴ متر می باشد. ضخامت ساندویچ پانل های دیواری بین ۴ تا ۲۰ سانتی متر و دارای دو ورق صاف طرح دار می باشند که با رنگ الکترو استاتیک و ضد خش تولید می شوند. ضخامت های ساندویچ پنل دیواری متفاوت بوده و در عرض یک متر و طول های مختلف در بازار موجود هستند. البته نمونه های جدید ساندویچ پانل های دیواری که امروزه برای نمای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، ورق های صاف با دو طرح شیار دار و موج دار و لبه های کشویی هستند که در زمان نصب زیبایی بیشتری داشته و دیوار مستحکمی را ایجاد می کنند. ساندویچ پانل های دیواری با عرض ۱۱۶ سانتی متر که ۱۱۴ سانتی متر از آن قابل استفاده بوده و دارای طول های مختلفی باشند، برای محیط آزمایشگاه ها و اتاق های عمل مورد استفاده قرار می گیرند.
ضخامت های ساندویچ پنل دیواری متفاوت بوده و در عرض یک متر و طول های مختلف در بازار موجود هستند. البته نمونه های جدید ساندویچ پانل های دیواری که امروزه برای نمای داخلی و خارجی مورد استفاده قرار می گیرند، ورق های صاف با دو طرح شیار دار و موج دار و لبه های کشویی هستند که در زمان نصب زیبایی بیشتری داشته و دیوار مستحکمی را ایجاد می کنند. ساندویچ پانل های دیواری با عرض ۱۱۶ سانتی متر که ۱۱۴ سانتی متر از آن قابل استفاده بوده و دارای طول های مختلفی باشند، برای محیط آزمایشگاه ها و اتاق های عمل مورد استفاده قرار می گیرند.

kabirpanel.ir