• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

طراحی گرافیک وب سایت

طراحی گرافیک وب سایت  منظور از طراحی گرافیک وب سایت ، تمام موارد اجرایی در قالب سایت می باشد . از رنگ بندی تا دسته بندی ها و نحوه ی چیدمان قالب به عنوان گرافیک در نظر گرفته می شود . این مرحله از طراحی ، ابتدایی ترین مرحله می باشد و از چند مرحله ی کوچکتر تشکیل شده است .طراحی گرافیک وب سایت توسط گرافیست و سپس طراح وب انجام ...