• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

کاروانسرای شاه عباسی کرج

تاریخچه کاروانسرا حدود 400 سال پیش کاروانسرایی به اسم شاه عباسی در شهر کرج ساخته شد در حالی که کسی حتی فکر نمی کرد این کاروانسرا تا این حد معروف شود و از آن در دوره های مختلف زمانی به نحوی استفاده شود, هم بعنوان پایگاه نظامی و سپس بعنوان مدرسه فلاحت و هم اکنون نیز به اداره میراث فرهنگی کرج تبدیل شده است. از ساخت این کاروانسرا نسلها میگذرد اما نه ...