• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

اصول طراحی وب

باید ها و نباید های اصول طراحی وب قطعا برای طراحی سایت به جز تسلط بر کد نویسی و زبان های مطرح در این زمینه باید به قوانین و استاندارد های تعیین شده نیز توجه داشت. این موضوع باعث می گردد تا نمونه کار شما بسیار حرفه ای جلوه کند و تا مدت های زیادی ضرورتی برای اعمال تغییرات در آنچه طراحی کرده اید، وجود نداشته باشد. یکی از مواردی که ...