• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل در سئو چیست

الگوریتم مرغ مگس خوار گوگل در سئو چیست الگوریتم مرغ مگس خوار یا Google Hummingbird ، یکی از الگوریتم های گوگل می باشد که به بررسی موتور جستجوگر گوگل می پردازد . در واقع مستقیما با آنچه کاربران در این موتور جستجو سرچ می کنند سروکار دارد . هدف این الگوریتم این است که مناسب ترین و بهترین نتیجه را برای عبارتی که کاربر در سایت گوگل جستجو می کند ، پیدا کرده ...

الگوریتم های گوگل در سئو

الگوریتم های گوگل در سئو موتور های جستجوگر برای ارزیابی سایت ها و رده بندی آنها از الگوریتم های خاصی استفاده می نمایند و طبق آن الگوریتمها بر اساس پارامترهای مختلف سایت ها را ارزیابی کرده و در نتایج خود قرار می دهند ، استراتژی الگوریتم های گوگل از دید کاربران اینترنت پنهان است و تنها سئو کاران و کسانی که مطالعه ی کافی در این زمینه دارند می توانند تا ...