• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

بهینه سازی لینک های داخلی وب سایت

بهینه سازی لینک های داخلی وب سایت یکی از مواردی که در تولید محتوای خوب و بهینه برای یک وب سایت دارای اهمیت است ، استفاده از لینک های داخلی در محتوای صفحات می باشد . به این صورت که در بین متن مربوط به یک موضوع خاص با کلمات کلیدی اصلی و مهم آن متن می توانید به صفحات دیگری که در سایت خود دارید و تشابهات موضوعی دارند ، ...