• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

پارک چمران کرج

پارک چمران کرج شهر کرج به دلیل آب و هوای مساعد، منطقه مناسبی برای پرورش گل و گیاه است ازجمله گل گوهر شب چراغ که به طور خاص در این منطقه پرورش می یابد.پارک چمران کرج وسعت زیادی در حدود 40 هکتار را دربر گرفته است و از اواسط بلوار دکترشهید چمران تا تپه های کلاک و ابتدای جاده چالوس امتداد یافته است. پارک چمران در مسیر رودخانه کرج قرار گرفته و ...