• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

الگوریتم های گوگل در سئو

الگوریتم های گوگل در سئو موتور های جستجوگر برای ارزیابی سایت ها و رده بندی آنها از الگوریتم های خاصی استفاده می نمایند و طبق آن الگوریتمها بر اساس پارامترهای مختلف سایت ها را ارزیابی کرده و در نتایج خود قرار می دهند ، استراتژی الگوریتم های گوگل از دید کاربران اینترنت پنهان است و تنها سئو کاران و کسانی که مطالعه ی کافی در این زمینه دارند می توانند تا ...