• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

وب سایت داینامیک

وب سایت داینامیک وب سایت داینامیک یا  پویا نقطه ی مقابل وب سایت های ایستا یا استاتیک می باشد .به زبانی ساده اگر بخواهیم تفاوت بارز و عمده ی این نوع سایت را با نوع ایستا بیان نماییم باید گفت که محتوای وب سایت داینامیک بعد از طراحی، توسط افراد عادی که دسترسی به سیستم مدیریت محتوای سایت را داشته باشند قابل تغییر است. در اینگونه از سایتها ابتدا اسکلت سایت ...