• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

ریدایرکت 301 و کاربرد آن در بهینه سازی وب

ریدایرکت 301 و کاربرد آن در بهینه سازی وب و سئو  کد 301 یکی از کد های وضعیت پاسخگویی یک سرور می باشد . برای انتقال دائم آدرس دامنه ی سایت یا یکی از صفحات سایت خود به آدرسی دیگر می توانید از ریدایرکت 301  استفاده نمایید . این روش یکی از روش های حفظ اعتبار و قدرت صفحه ی شما است و البته از طریق آن اعتبار صفحه ی فعلی ...