• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

کاخ سلیمانیه کرج

تاریخچه کاخ سلیمانیه از معدود آثار تاریخی ثبت شده شهر کرج , کاخ سلیمانیه کرج است.این کاخ در مرکز شهر کرج و در دانشکده کشاورزی کرج قرار دارد.کاخ سلیمانیه در دوران قاجاریه و به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است و علت نامگذاری کاخ به دنیا آمدن پسر سی و چهارم فتحعلی شاه به نام سلیمان میرزا بوده است. سلیمان میرزا در آن زمان والی شهر کرج می شود و از ...