• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

bounce rate وب سایت چیست

bounce rate وب سایت چیست یکی از پارامترهایی که در حوزه SEO برای یررسی میزان رضایت کاربران از یک وب سایت مورد بررسی قرار میگیرد عدد مربوط به bounce rate وب سایت می باشد . در واقع این عدد بیانگر  نرخ دفع بازدید کننده از سایت است. و بر حسب درصد بیان می شود . یعنی به هر میزان که بازدید کنندگان سایت شما بنا به دلایل مختلف سایت شما را ترک نمایند ...