• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

لینک شکسته در وب سایت چیست

لینک شکسته در وب سایت چیست broken link  یا لینک شکسته در یک وب سایت به لینک هایی گفته می شود که در واقع بدون مقصد هستند یعنی وقتی که شما بر روی یک عبارت لینک شده کلیک می کنید ، صفحه ی مر بوط به آنها load  نمی شود و امکان دارد با خطای 404 یا  Not Fpund  مواجه شوید . وجود تعداد زیادی لینک شکسته در یک وب سایت ...