• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

مزرعه لینک در بهینه سازی وب سایت چیست

مزرعه لینک در بهینه سازی وب سایت به چه معناست صفحه ای از یک وب سایت، که دارای لینک های خروجی خیلی زیادی است و همه برای درج لینک به آن هجوم اورده اند، یک مزرعه لینک محسوب می شود. link farm به سایتهایی گفته می شود که در واقع هیچ مجتوای ارزشمندی ندارند  و در واقع لیستی از لینک های مختلف دو طرفه یا سه طرفه هستند  که پشت سرهم ...