• تیام رایان ارتباط
  • ۰۲۶-۳۳۵۵۵۱۶۴
Top

over optimization یا بهینه سازی سایت بیش از حد چیست

over optimization یا بهینه سازی سایت بیش از حد تمام دوستانی که اندکی با طراحی وب آشنایی دارند ، حتما اصطلاح بهینه سازی سایت یا seo  را شنیده اند ، همین طوری که اگر یک وب سایت فاقد استاندارد های سئو باشد ، به عنوان یک امتیاز منفی برای آن محسوب می گردد ، بهینه سازی بیش از حد یک وب سایت نیز تاثیر مثبتی در افزایش و بهبود وضعیت ان ...